אישור מוסד ציבורי לענין תרומות עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
אישור ניהול תקין
אישור ניהול תקין לשנת 2017
אין מקבלי שכר בעמותה
דוחות כספיים לשנת 2015