You are currently viewing חלוקת סלי מזון

חלוקת סלי מזון

מידי חג מתייצבים תלמידים ותלמידות מתנדבי העמותה בכניסה לסופרים ברחבי העיר
ואוספים אלפי מוצרים. לאחר מכן אנחנו ממיינים את המוצרים ומכינים מהם מאות חבילות הנמסרות למשפחות נזקקות.
אתם מוזמנים להיות חלק מהעשייה החשובה הזו ולשמח משפחות נזקקות בעיר.
ניתן להתנדב בעמותה או לתרום תרומה כספית כאן באתר.