You are currently viewing המלצה מאילן בן סעדון

המלצה מאילן בן סעדון

ראיתי זאת כזכות נעימה להעלות בכתב את תודתי והוקרתי על פועלכם למען תושבי העיר מודיעין מכבים רעות.היום יותר מתמיד, שמוטלת עלינו החובה לפעול כקהילה אחת למען כל תושבי העיר: הקשישים, הגמלאים, הזוגות הצעירים, בני הנוער וכמובן למען הילדים של כולנו. אני חש גאווה נוכח העובדה כי המחויבות ההדדית נותרה יציבה ואיתנה. את ההוכחה שערכי הסולידריות והושטת היד הינם ערכים שהיכו שורשים עמוקים ומהווים חלק בלתי נפרד מהאישיות של כל מתנדב ומתנדב בעמותה.

ההכרות עם העמותה נעשתה בזכות הגב' שולי מויאל, לא פעם פניתי אליה במקרים הדורשים טיפול מיוחד, ולשמחתי לכול פניה או בעיה, מעולם לא החזירה אותי ריקם. מענה שכולל ארוחות מוכנות לקראת שבת, תלושים ורכישת מוצרים הביתה. רצונה הכנה להביא לפתרון הבעיות ולפעמים מעבר למה שהתבקש, ריגשו ומרגשות  אותי כל פעם מחדש.

בימים טרופים אלו שאנו מחפשים אחרי משרתי ציבור שעובדים ומשרתים את הציבור נאמנה, טוב לדעת שיש אישיות כחברי העמותה שפועלים בנחישות, במוטיבציה ובעיקר בחברות למען הקהילה כאן בעיר.

אני גאה להיות תושב העיר שאלו הם תושביה וגאה לא פחות להיות חבר בהנהלת העיר שאלו הם מתנדביה.

 מאחל לנו עוד שנים רבות של שיתוף פעולה כפי שהיה עד כה.

 בברכת חברים,

בן סעדון אילן

ס. ראש העירייה מודיעין מכבים רעות