You are currently viewing הכנסת כלה

הכנסת כלה

כאשר העמותה מקבלת בקשה לסיוע בהכנסת כלה נזקקת אנחנו פונים לעזרת התושבים והמתנדבים הטובים שעוזרים לנו בכל מה שביקשה המשפחה אם זה בעזרה כספית או בהכנת מזון לשבע ברכות ועוד

גלריית תמונות הכנסת כלה